Tyhjän toimitus

Kaunis on tämän kansan sielu -kirjoitus kaikille niille syväsuomalaisille, jotka eivät näe tässä touhussa enää mitään tolkkua ja oireilevat siitä. Tässä matkaevästä.


Kerronpa jotain, mitä ajattelen tästä pienestä Pohjoisen kansasta, meistä suomalaisista.

Kaunis on tämän kansan sielu. Kun vain havahtuisimme näkemään sen ja lakkaisimme kutistamasta itseämme kaiken maailmallisen hapatuksen edessä. Suomalainen sielukkuus, egosta vapaa aito välittäminen, kyky olla hiljaa. Sieltä kumpuaa kansamme syvin olemus, voima ja viisaus.

Voima avautuu, jos vain uskallamme kohdata itsemme hiljaisuudessa. Tarvitsemmeko hienoja small talk-taitoja tai ulkomailta opittuja maneereja, "hypetystä" ja elämää jatkuvassa poseerauksessa? Uskon, että tarvitsemme aitoa hiljaisuudesta kumpuavaa toistemme todellista kohtaamista ja elämän kohtaamista sellaisena kuin se on. Uskon ja näen, että meissä suomalaisissa on erityinen hiljaisuuden voima, jota voidaan vielä tarvita, kun maailma näyttää ajautuvan yhä syvemmälle kaaokseen. Meidän on vain riisuttava itsemme kaikesta siitä kuorrutuksesta, jotta voimme päästä siihen aitoon hiljaiseen ytimeen, josta viisaus ja totuus kumpuavat. Suomalaisen kyky hengen hiljaisuuteen voidaan nähdä myös lahjana maailmalle, kuten myös puhdas luontomme, johon voi mennä kokemaan sen hiljaista pyhyyttä. Emme ole vain se kuuluisa sisu tai huonoitsetuntoinen vetäytyvä möllikansa. Olemme jotain ihan muuta. Olisimmeko kuitenkin Itä-meren suomalainen alkuperäiskulttuuri, ikivanha metsästäjä-keräilijä-kalastajakulttuuri, jota muut kansat ovat kunnioittaneet suusanallisen henkisen korkeakulttuurimme takia? Meillä on ollut ihan omasta takaa moniulotteinen ihmiskäsitys ja äärimmäisen rikas mytologia. Hiljaa oleminen ei tarkoita sitä, että olemme tuppisuita tai umpimielisiä puskajusseja vaan se tarkoittaa, että meillä on ja ennen kaikkea meillä on ollut kansana kyky ulottua henkisieluun. Henkisielu on käsitteenä tuttu myös geeni- ja kielisukulaisillemme uralin alkuperäiskansoille.

Me olemme aina olleet muiden kansojen silmissä erilaisia ja siihen on syynsä. Suomalaisen energeettinen olemus on hyvin laaja ja voimakas. Emme osaa havaita sitä itsen persoonan tasolla ja tästä syystä käperrymme ja kutistamme itseämme sellaiseen kokoluokkaan, mitä emme ole. Ja voimme pahoin. Koen, että olemme kehittäneet eräänlaisen psyykkisen kuplan ja maneerit, joiden turvin uskallamme osallistua elämän näytelmiin maailman tanhuissa. Mielestäni kelpaamme sellaisina kuin olemme ja voimme lopettaa oman kansamme mollaamisen ja palata vahvaan henkiseen juureemme. Meillä on kuitenkin vielä paikkamme, jossa voimme ähöttää hiljaa, kuten vaikka saunamme ja metsämme ja kokea olemassaolo sellaisena kuin se on, ilman tarinaa. Muinaisuutemme ei ole kuollut ja kuopattu vaan se odottaa tilaisuutta tulla jälleen eläväksi.

Olisiko meidän aika astua takaisin omaan, perintönä saamaamme voimaan?Mitä meille suomalaisille on tapahtunut? Kansamme on nojannut kautta historian vahvaan tietäjyyteen ja keskuudessamme on vallinnut ainutlaatuinen parantamisen kulttuuri ja syvä luontoyhteys.

Harvapa meistä on tutustunut syvällisesti saatikka edes pinnallisesti maamme kulttuurihistoriaan ja sen mytologiaan tai ymmärtää Kalevalan merkitystä. Se ei ole satukirja. Etenkin viidestoista runo on meille parantajille pyhä. Se pitää sisällään kaiken parantamiseen tarvittavan tiedon ja Kalevala sisältää paljon muutakin elämän viisautta siitä, kuinka olla ja elää. Kalevalainen hengen viisaus on vallinnut maassamme erityisesti koko rautakauden ajan sen loppuun asti, kunnes miehitysvalta alkoi v.1150. Salainen tieto kuitenkin säilyi tietäjien hallussa sukupolvelta toiselle kansanrunoudessamme sekä loitsuissamme, vaikkakin papisto pyrki kaikin mahdollisin keinoin kitkemään kaiken ns. harhaopin pois. Myös murhaamalla ja sakottamalla. Länsi-Suomessa etenkin luterilainen papisto onnistui tuhoamaan runonlaulukulttuurimme tyystin, mutta esim. itäisemmässä Suomessa ja rajan takaisessa Vienan Karjalassa runonlaulu sai olla paremmin rauhassa. Sieltäkin se lopulta hävitettiin ja runonlaulu tunnettiin sanalla reähkä eli synti. Onneksi kansanperinteemme kerääjät ehtivät paikalle juuri ennen lopullista hävitystä.

Uskon, että toinen maailmansota ja sitä edeltänyt kapinan aika sekä luterilainen uskonpuhdistus ovat olleet viimeisiä kuoliniskuja kansamme identiteetille. Meille erityinen psyykkis-maaginen tapa käsittää olemassaoloa tapettiin. Meille kerrottiin, että se on väärä ja tilalle esitettiin hienompi, parempi ja sivistyneempi maailma. Varmasti myös näin, mutta jotain olennaista sielussamme alkoi pahasti kitumaan. Näin on käynyt myös kaikissa muissa alkuperäiskulttuureissa, kun sinne on tuotu "parempi läntinen maailma". Tuntuu siltä, että olemme oman voimansa menettäneitä, itseämme häpeäviä ja muita kansoja mielisteleviä olentoja. Omaksumme koko ajan sellaisia tapoja ja maneereita, jotka eivät mielestäni tähän heimoon istu. Koen, että jotain meille ominaisessa hengen elävässä hiljaisuudessa ja syvässä luontoyhteydessä kuoli.

Oliko ennen kaikki paremmin? En usko sitä. Enkä näe mitään syytä palata ajassa taaksepäin ja pukea tuohivirsuja takaisin jalkaan, vaikka mukavat varmasti ovatkin. On varmasti hyvä, että ymmärrämme luonnontieteitä jne, mutta voidaksemme hyvin meidän pitäisi mielestäni nähdä itsessämme myös tämä syvempi ulottuvuus, joka on meille ominainen verenperintö. Vaikka meillä monilla on kaikki, mitä tarvitsemme, on kaikki pelit, vempeleet ja viihdepalvelut, oireilemme silti elämän merkityksettömyyden kokemuksesta. Miksi? Moni asia on materiaalispinnallistettu myyttisen ja taianomaisen mailmankuvan ja pyhän luontoyhteyden kustannuksella. Kärsitään juurettomuudesta, kun ei tunneta omia juuriaan ja oman kansan henkistä perintöä.

Mihin tätä maata ja koko maailmaa halutaan viedä? Minne ja miksi? Miksi suomalaisten alkuperäiskansaidentiteettiä ei tueta? Siitä ei paljon kouluissamme puhuta. Eikö vahva henkinen juuri ole se, mihin on ihmisen hyvä nojata ja rakentaa elämänsä, itsetuntonsa ja mielenterveytensä, joka tuntuu olevan katoava luonnonvara nykymaailmassa? Miksi vain tämä pintasuomalaisuus riittää? Pintasuomalaisuus, joka on rakentunut miehitysvallan aikana, jonka läntinen uusi valtaeliitti toi meille väkipakolla. Eikö syvä suomalaisuus kiinnosta? Kalevalainen hengen viisaus osoittaa syvään henkiseen totuuteen, jota ei voi lopulta sanojen ja järjen kautta kokea tai ymmärtää. Siihen voidaan vain viitata myyttisten mielikuvien ja sanojen kautta. Kalevalakin on ikään kuin shamanistinen unikieli. Se täytyy elää ja kokea ja ennen kaikkea laulaa. Yksilön tarvitsee kokea se henkilökohtaisesti. Helpoimmin se voi tapahtua oleskelemalla esim. jossakin Suomen luonnon pyhissä paikoissa tai vaikka ihan siellä lähimetsässä vanhojen puiden seassa täysin hiljaa antautuneena. Jos hyvin käy, voi syvempi nimetön elämä sinussa avautua. Tuohon kokemukseen eivät sanat yllä ja se on täysin henkilökohtainen kokemus. Vapaasielu ja henkisielu ovat ulottuvuuksia meissä ja luonnossa ja ne ovat olleet alkuperäiskulttuurissamme ihkaeläviä tosiasioita. Sisäinen merkitys nousee näistä ulottuvuuksista ja niiden kanssa ulkoisilta olosuhteiltaankin köyhä voi kokea elämän suuren rikkauden lahjan.

Mielestäni kansakunta, joka ei tunne omia juuriaan, joka ei tunne omia vanhoja tapojaan, miten olla ja elää, ja kansa, joka ei tunne omaa henkistä perintöään ja mytologiaansa, ei voi kukoistaa. Se on vereltään, soluiltaan ja tahdoltaan heikko, jota nykyajan raivoisat tuulet voivat paiskoa minne vain.

Suosittelen katsomaan 1800-luvulla otettuja valokuvia suomalaisista (esim. I.K: Inhan valokuvia). Saatatte havaita ihmisten katseissa sellaista syvyyttä ja olemista, hiljaisuutta/voimaa, joka on ollut vuosisadan ajan piilossa. Se on ollut piilossa, mutta se ei ole kuollut. Se elää meissä edelleen, kun vain riisumme pelon ja häpeän ja olevinaan olemisen, palaamme yksinkertaiseen luonnollisempaan elämään ja olemisen tilaan. Tätä kuvaamaani katseen syvyyttä ja mielen hiljaisuutta näkee nykyään vielä joissakin harvoissa ihmisissä. Etenkin joissakin Lapissa asuvissa ihmisissä on jotakin sellaista nähtävissä, mikä tuntuu täältä eteläisemmästä ns. ruuhka-Suomesta puuttuvan. Hyvin harvoin vastaan kävelee ihminen, jonka katseessa paistaa syvyys. Kyllä sieltä usein katsoo silmät, jotka haluavat ”mähmätä” omassa psyykkisessä tarinassaan. Tarinassa, joka on kerrottu itselle ja tarinassa, jota esitämme muille. Silmistä heijastuu tarina, johon sovitamme muut ihmiset näyttelemään omaa rooliaan ja lopultakaan kukaan ei ole kohdannut ketään oikeasti todellisuudessa. Tuntuu siltä, että nykyisin on hyvin vähän oikeita aitoja IHMISIÄ tavattavissa. Osaamme kyllä kovasti esittää sellaista, mutta totuus on, että sydäntä kylmää. Toisin sanoen henki ei ole paikalla nahassa. Vastaan kävelee sitäkin enemmän ikään kuin autopilotilla ohjautuvia nahkoja, joissa ei ole emäntä tai isäntä paikalla. Ihminen on vankina omassa psyykkisessä kuplassaan. Kuplassa, jossa pyöritetään jatkuvaa tarinaa, vailla mitään todellisuutta. Yksi nykypäivän ilmiö on ihmisiä kiinnostava psyykkinen sössö, "henkisen" (lue egorakenteen) kasvun kurssit, joiden perimmäinen tarkoitus on kasvattaa ja lujittaa egorakennetta naamioimalla asia tervehdyttäväksi itsetutkiskeluksi. Pyöritään mielen tarinassa ja luodaan ja lujitetaan tarinaa, jumitetaan kipuun ja koettuihin kärsimyksiin, pyöritellään sitä. Pitäisin tätä kuitenkin lähinnä länsimaiselle ihmiselle hyvin soveltuvana narsistisena viihteenä, joka ei ratkaise mitään perimmäistä kysymystä. Henkisestä kasvusta on tullut viihdettä ja myös pakoa todellisuudesta. Nekin, jotka puhuvat asioista oikeilla nimillä eivät välttämättä ymmärrä, mihin he ihmisiä todellisuudessa johtavat. Totuus kaikessa yksinkertaisuudessaan tuntuu olevan liian tylsä ja maalaisjärki katoava luonnonvara. Sosiaalinen media mahdollistaa ennennäkemättömän gurujen, isompien ja pienempien tulvan. Näkisin, että moni hengessään vahva suomalainen voi löytää kaiken tiedon totuudesta sisältään, eikä siihen tarvita guruja tai mentoreita. Jos meillä täytyy olla jokin guru tai mentori, se voi olla Suomen luonto. Olemalla siellä oppii paljon elämästä ja olemassa olon luonteesta. Luonnossa olennainen paljastuu. Nykyään henkisyydestä on tullut kilpailua, jossa todellisuudessa "henkistyneet" egot mittelevät paremmuudestaan. Siitä on tullut astalo, jolla osoittaa oma paremmuutensa suhteessa toisiin. Toinen ääripää on hypertieteellinen, jatkuvaan skeptisyyteen ja luonnontiede(uskoon) nojaaminen, jossa asioita laskelmoidaan pakonomaisesti ja järkeillään ja koitetaan hallita hallitsematonta maailmaa jatkuvalla manipuloinnilla, epäolennaisen tiedon hankkimisella, pakonomaisella järkevyydellä, oikeassa olemisella sekä asiantuntijuudella. Palvonnan kohteeksi on päässyt myös ihmiskehon täydellisen terveyden ja muodon tavoittelu ja ylitsetursuavasta seksuaalisuudesta ja sen pakonomaisuudesta /riippuvuudesta on tullut normi ja hyve. Erilaisista paritteluun kutsuvista poseerauksista on tullut ihan tavan talliaistenkin tapa esiintyä kuvissa. Tämä kertoo minulle kulttuurin rappiotilasta ja mahdollisesta tulevasta isosta romahduksesta. Nykyisin itseään kuuluu ilmeisesti myös mitata, mitä ihmeellisimmillä teknologisilla vempeleillä, älyrannekkeilla, jotka kertovat meille, missä homma menee pieleen ja mitä meditaatiota tai jumppaa tai superfoodia/yrttiä/lääkinnällistä sientä milloinkin tarvitsemme. Ja hei nyt, olet ollut liian pitkään paikallasi. Ylös siitä! Kaikkea täytyy upgreidata, jopa perskannikoita. Ihminen on sairaalloisen keskittynyt nahkaansa ja mieleensä, jotka molemmat ovat ajassa katoavia. Eihän terveyden ylläpitämisessä ja sen tavoittelussa mitään vikaa tietenkään ole. Parantaahan se olennaisesti elämänlaatua. Herää vain kysymys, että mitä sitten, kun kaikki on saavutettu ja hallinnassa, on saavutettu paras mahdollinen terveys tai ulkomuoto? Sittenkö kaikki on onnellista? Ehkäpä ihmisen täytyy kulkea "itsensä kehittämisen polku" täysin loppuun, ennen kuin voi astua isojen kysymysten äärelle ja antautua. Me kaikki tulemme rapistumaan, kulumaan ja runko tulee kuolemaan johonkin tautiin. Ja meillä on aina hyvien aikojen lisäksi myös kurjia aikoja. Senkö tosiasian takia me yritämme niin kovasti rimpuilla ja kehittyä, ettei todellisuutta tarvitsisi kohdata sellaisena, kuin se on? Elämän mysteeri.

Kun astumme hiljaisuuteen, se voi tuntua aluksi hyvin epämukavalta ja esiin nousee se psyykkinen kipu, joka on todellisen olemuksemme tiellä ja estää hengen paikalla olon. Ja koska se sattuu, todella sattuu, me väistämme sitä kuin ruttoa ja keskitämme kaiken energiamme sen pakenemiseen. Tuo kipu ei tarvitse prosessointia tai analysointia. Sitä voi vain katsoa hiljaa. Jos saat joltakin osaksi hiljaista myötätuntoa, se auttaa kyllä. Joskus se on ihminen, joskus eläin, joskus luonto. Paino on nimenomaan sanalla myötätunto, ei toisen vääntäminen johonkin parempaan, paitsi jäsenkorjauksessa...heh. Uskon, että meissä joissakin suomalaisissa on se voima ja rohkeus katsoa sitä kipua suoraan silmiin, joka on todellisen itsemme edessä ja mennä sen tuolle puolen, antaa kivun olla, niin kuin kipu on ja olla itse hiljaisuudessa. Kun sallii kaiken sisällään olevan ja hyväksyy syvästi, rentoutuu ja laskeutuu, hengittää, vaikka tulisikin tippa linssiiin, lakkaa pullikoimasta vastaan, siirtää painopisteen siihen mikä on vain hiljaa, palkkana on syvempi vapaus ja rauha ulkoisista syistä riippumatta. Voit olla niin kuin olet.

Se on kaikkein tärkeintä, mitä on ja samalla vaikeinta, vaikka se on todellisuudessa helpointa, mitä on. Vain mieli ei sitä helpoutta tahdo kestää. Mutta et ole lopultakaan mielesi, ajatuksesi tai tunteesi, vaikka niin luulet. Et ole se, joka luulet olevasi. Olet unessa. On aika herätä. Kärsimys auttaa heräämään painajaisesta. Sillä on mureuttava tehtävänsä.

Mitä olemme kehomme, ajatustemme ja tunteidemme tuolla puolen? Muinainen Kalevalainen maailma tiesi jotain siitä. Kalevala ja Suomen mytologia omalla vertauskuvallisella ja salaisella kielellään kertoo tästä paljon.

Mielen taipumus on tehdä asioista monimutkaisia, se tahtoo luoda monimutkaisia järjestelmiä. Se voi värittää taulua ajatuksilla, kuvilla, sanoilla, tunteilla, tuskalla, onnella ja kaikella mahdollisella. Se on ok, mutta on hyvä tiedostaa, että taulun tausta on silti aina tyhjä(=rakkaus=vapaus=rauha) kaiken kuorrutuksen alla. Niin sinäkin. Kuorrutus ei ole totuus, se on heti sen alla. Todellinen itsemme. Myrskyn keskelläkin on aina tyyni paikka ja aaltojen raivotessa pinnalla, pohjalla on aina rauhallista.

Suoraa elämistä ja etsimisen lopettamista. Olla vaan. Se on Tyhjän toimitusta, perillä olemista, joka hetki. Se on eri asia, kuin turhan toimitus, jota maailma pullollaan.

Jarkko & Katri Haapanen

©Copyright T:mi Luontaislääketiede Jarkko Haapanen